ЛИНКОВИ:

 

Институције у Србији које се баве радоном:

 

1.      Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије http://www.srbatom.gov.rs

2.      Институт за физику у Београду, Универзитет у Београду http://www.ipb.ac.rs

3.      Институт за нуклеарне науке – Винча, Универзитет у Београдуhttp://www.vinca.rs

4.      Департман за физику, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Садуhttp://www.df.uns.ac.rs

5.      Институт за физику, Природно-математички факултет Крагујевац http://physics.kg.ac.rs/fizika

6.      Institut za medicinu rada i radiološku zaštitu Srbije “Dr Dragomir Karajović”http://www.imr-karajovic.org

 

Међународне институције:

 

1.      Светска здравствена организација,WHOhttp://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs291/en/

2.      Међународна агенција за атомску енергију, IAEAhttp://www.iaea.org

3.      Агенција за заштиту животне средине САД,EPA http://www.epa.gov/radon

4.      Европска радонска асоцијација, ERAhttp://radoneurope.org

5.      Америчка радонска асоцијација,AARST http://www.aarst.org

 

Видео линкови:

 

- Шпанија: https://www.youtube.com/watch?v=hOn4Qk-XfJ0

 

– Немачка: http://www.bfs.de/media/radon/Radon.swf

 

– Аустрија: http://www.radon.gv.at/dms/radon/dateien/radoncd0/index.html

 

– Ирска: http://www.rpii.ie/Your-Environment/Radon-and-your-environment.aspx#s2167

 

– Велика Британија: www.radonassociation.co.uk

- САД: https://www.youtube.com/watch?v=TOcFmv58v04&feature=youtu.be